hi
"滕王阁"的相关文章
 • http://www.ku256.com/fdb215e50538b93764ee5e5f44b3601e.html
 • 滕王阁序 王勃 y ù zhāng g ù jùn h?ng d ū xīn f ǔ xīngfēn y ì zhěn d ì jiēh?ng l ú 豫章 ...
  http://www.ku256.com/27206ef709d7dd5507500050edc34238.html
 • 滕王阁序 王勃 (唐) 【原文】 南昌故郡,洪都新府, 星分翼轸,地接衡庐, 襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。 物华天宝,龙光射牛斗之墟; 人...
  http://www.ku256.com/f43d325161d11eeb2fa4da5decbc65ee.html
 • 1、 《滕王阁序》中直接点出了时间已到深秋的句子是 ,。,。 2、写来宾驾着名车骏马造访滕王阁的句子有: 。, 3、描写山光水色,被人誉...
  http://www.ku256.com/fb57ff4ab32e77d09b17de4582ee0c96.html
 • http://www.ku256.com/1c65c8b1f691b8ffbbc58184bb9ab7d5.html
 • 读《滕王阁序》有感 诗曰: 文坛潇洒生妙笔,韵致通灵等风骚。势若 游龙珠恣戏,意如江海滚波涛。虚实变幻出 奇秀,跌宕多姿上碧霄。若为浮云...
  http://www.ku256.com/d24ed8f274f2e47566fd00d0a42049d8.html
 • http://www.ku256.com/5318b23c8dfc00ad9830f6f72610bc95.html
 • http://www.ku256.com/50ced5841443024402b809c164d7729f.html
 • 滕王阁序之典故梳理 一、出自神话传说的典故 1、腾蛟起凤,孟学士之词宗:《西京杂记》卷二说董仲舒梦蛟龙入怀,乃作《春秋繁露》。又说杨雄...
  http://www.ku256.com/f05c212fccafb5d7e1735edad9987250.html
 • http://www.ku256.com/d13c9ef70720b9f8321e44b92fd96e6a.html
 • 滕王阁序典故--完整、全面_高三语文_语文_高中教育_教育专区。最全面 最完整 共46个典故 1,“龙光射牛斗之墟”:龙光,之宝剑的光辉。牛、斗,星宿名。墟、域,...
  http://www.ku256.com/46e3dde853379810bb62dd19b36a979f.html
 • http://www.ku256.com/d13c9ef70720b9f8321e44b92fd96e6a.html
 • 滕王阁 唐 王勃 滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。 画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。 闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。 阁中帝子今何在?槛...
  http://www.ku256.com/95915a28dc41b9de59f9ada3d2da19d8.html
 • http://www.ku256.com/f24e60eff0c750e0569b9c6635c70c90.html
 • http://www.ku256.com/bed2777931798bfff63f53c423e8a125.html
 • 《滕王阁序》主要知识点归纳 友情提示 本资料仅供复习整理之用,不能涵盖全部考试内容,且或有遗漏,应以课文句句落实为 主,资料只...
  http://www.ku256.com/a85a0d93aab88ca1502397d3fe73868f.html
 • http://www.ku256.com/422bc88718ef26e0ce5dea4fbd54a337.html
 • http://www.ku256.com/bde9a8baad792cdfe1f0ae5413dfc8d3.html
 • 滕王阁序 之:的 台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美 孟学士之词宗 主谓之间 识盈虚之有数 定语后置的标志 都督阎公之雅望,棨戟遥临。 天高地迥...
  http://www.ku256.com/4709d6a4f42592ae8d5a1e95594da061.html
 • 滕王阁诗赏析 高高的滕王阁靠着江边, 佩玉、 鸾铃鸣响的豪华歌舞已经停止了。 早上,画栋飞上了南浦的云;黄昏,珠帘卷入了西山的雨。闲云的影 子...
  http://www.ku256.com/aa667959be8d56e2aaf15cf7a1b62698.html
hi